Politica GDPR

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Acest document explica despre modalitatile in care Asociatia Veterinarul colecteaza, prelucreaza si stocheaza datele personale ale colaboratorilor si ale mebrilor sai.

Protectia datelor cu caracter personal este foarte importanta pentru Asociatia Veterinarul si ne dorim ca dumneavoastra sa fiţi informat corespunzator cu privire la modul şi scopurile in care Asociatia prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal.

in cazul in care constataţi orice erori intervenite in furnizarea datelor cu caracter personal care va privesc, va rugam sa ne informaţi in cel mai scurt timp posibil, folosind oricare dintre mijloacele indicate in prezentul document.

Definitii

date cu caracter personal – orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

stocarea – pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

sistem de evidenta a datelor cu caracter personal – orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale ori geografice;

operator – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

tert – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date;

destinatar – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;

date anonime – date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila;

date de tip „adresa de business” – date care includ numele, functia, adresa de business, numarul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizatii, in aceasta calitate. Datele tip „adresa de business” nu intra in categoria datelor cu caracter personal;

date statistice – date care au fost obtinute ca urmare a prelucrarii de catre operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane si sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice si/sau de informare, promovare.

DPO – responsabilul cu protectia datelor (data protection officer) care are rolul principal de a se asigura de aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR - General Data Protection Regulation).

GDPR – este prescurtarea regulamentului UE nr.679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul intregii uniuni europene precum si in orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetateniilor UE. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

Operator - persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern.

imputernicit - persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele si pe seama operatorului.

Reprezentant - o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27, care reprezinta operatorul sau persoana imputernicita in ceea ce priveste obligatiile lor respective care le revin in temeiul prezentului regulament.

Autoritate de supraveghere - o autoritate publica independenta instituita de un stat membru in temeiul articolului 51 GDPR.

Reguli obligatorii - politicile in materie de protectie a datelor cu caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoana imputernicita de operator stabilita pe teritoriul unui stat membru, in ceea ce priveste transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal catre un operator sau o persoana imputernicita de operator in una sau mai multe tari terte in cadrul unui grup de intreprinderi sau al unui grup de intreprinderi implicate intr-o activitate economica comuna.

incalcarea securitatii datelor cu caracter personal - o incalcare a securitatii care duce, in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea 

Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor - av. Ana Maria Rata, office@veterinarul.ro

Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal

1.1.  Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Asociatia Veterinarul cu buna-credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

1.2.  Datele cu caracter personal sunt colectate de Asociatia Veterinarul in scopuri bine determinate, explicite si legitime, iar prelucrarea ulterioara nu va fi incompatibila cu aceste scopuri.

1.3.  Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate.

1.4.  Datele cu caracter personal nu se stocheaza de catre Asociatia Veterinarul pentru o perioada mai lunga decat este necesar pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate.

1.5.  Asociatia Veterinarul a luat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii, accesului neautorizat sau oricarei alte forme de prelucrare ilegala, precum si cu privire la stergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si pentru care vor fi ulterior prelucrate.

Categoriile de date si scopul utilizarii datelor cu caracter personal

2.1. Datele cu caracter personal la care se face referire in prezentul document includ elemente de identificare de tipul nume şi prenume, CNP, numele şi prenumele imputernicitilor, date profesionale, date medicale, date judiciare, telefon, adresa de e-mail, care servesc la identificarea dumneavoastra sau a persoanelor care va reprezinta ori pe care le reprezentaţi.

2.2. Asociatia Veterinarul va colecta, utiliza, prelucra si furniza datele personale oferite de dumneavoastra in urmatoarele scopuri: desfasurarea rapoartelor de munca cu angajatii, desfasurarea rapoartelor comerciale cu clientii.

2.3. Datele personale sunt destinate utilizarii  exclusive de catre Asociatia Veterinarul si acestea nu vor fi vandute catre terti.

2.4. Asociatia Veterinarul nu colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal apartinand minorilor.

Masuri de securitate a datelor personale prelucrate

3.1.  Prezentul document stabileste masuri tehnice şi organizatorice implementate de Asociatia Veterinarul, pentru indeplinirea obligaţiilor referitoare la confidentialitatea si securitatea prelucrarilor efectuate in cadrul activitaţii sale.

3.2.  Asociatia Veterinarul a adoptat masuri de securitate fizica, electronica si manageriala pentru protejarea si asigurarea informatiilor pe care le colectam si procesam impotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii, accesului neautorizat sau oricarei alte forme de prelucrare ilegala. in acest sens, va fi desemnata, la nivelul Asociatia Veterinarul, o persoana responsabila cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului 679/2016 - in persoana Av. Ana Maria Rata.

3.3. Retineti insa ca din pacate, nici o transmisie de date nu este garantata 100% sigura.

3.4. Sunteti responsabil de documentele transmise sau ridicate de dvs. care au fost eliberate de  Asociatia Veterinarul: pastrati-le in siguranta!

3.5. Daca aveti banuiala ca confidentialitatea datelor dvs. a fost incalcata, va rugam sa ne contactati imediat la e-mail office@veterinarul.ro

3.6.  Pentru indeplinirea prevederilor legale aferente şi in vederea satisfacerii cerinţelor pastrarii in siguranţa a datelor şi informaţiilor, Asociatia Veterinarul a elaborat şi implementat masuri organizatorice şi tehnice orientate pe anumite direcţii de acţiune:

Proceduri specifice

4.1.  Identificarea si autentificarea utilizatorului

Prin utilizator se intelege orice persoana care actioneaza sub autoritatea Asociatia Veterinarul sau a persoanei imputernicite Asociatia Veterinarul, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

4.2. Pentru a dobandi acces la date cu caracter personal, utilizatorii trebuie sa se identifice.

4.3. in cazul prelucrarilor automatizate, identificarea se realizeaza prin autentificare in sistemele informatice Asociatia Veterinarul. Autentificarea se face prin introducerea datelor de autentificare unice, constand in cont de utilizator (username) si parola.

Cat timp vom pastra datele cu caracter personal?

5.1. Cu excepţia cazului in care va opuneţi prelucrarii datelor cu caracter personal de catre noi si / sau solicitaţi stergerea datelor dvs personale, se aplica urmatoarele perioade de retentie, in conformitate cu politica noastra privind retenţia de date,  pentru urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Nu va stocam datele cu caracter personal mai mult decat este necesar pentru scopul pentru care le-am retinut sau pentru a respecta o lege sau cerinta statutara.

Pentru activitatile fiscale (operare facturi) vom pastra datele pentru o perioada de 10 ani.

Drepturile dvs. legale

6.1. Ca persoana vizata aveti drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectam de la dvs., Asociatia Veterinarul va va respecta drepturile individuale si se va ocupa de interesele dumneavoastra in mod corespunzator.

Dreptul de retragere a consimtamantului: Va puteti retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in orice moment.

Dreptul la rectificare: Puteti obtine de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care va privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a pastra datele cu caracter personal – care sunt utilizate continuu şi care sunt in posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale si relevante, pe baza celor mai recente informatii disponibile pentru noi.

Dreptul la restrictie: Puteti obtine de la noi restrictia de prelucrare a datelor cu caracter personal, daca:

 • contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada in care noi trebuie sa verificam exactitatea,
 • prelucrarea este ilegala si solicitaţi restrictionarea prelucrarii mai degraba decat stergerea datelor cu caracter personal,
 • nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept, sau
 • va opuneţi prelucrarii in perioada in care verificam daca motivele noastre legitime au intaietate faţa de ale dvs.

Dreptul de acces: Ne puteti cere informatii cu privire la datele cu caracter personal pe care le detinem despre dumneavoastra, inclusiv informatii cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem in posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, daca nu sunt colectate direct de la dvs si cui i-au fost dezvaluite, daca este cazul. Puteti obtine un exemplar de la noi, gratuit, conţinand datele cu caracter personal pe care le detinem despre dvs. Ne rezervam dreptul de a percepe o taxa rezonabila pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-aţi putea solicita.

Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal catre un alt operator, acolo unde este posibil dpdv tehnic, cu conditia ca prelucrarea sa se bazeze pe consimtamantul dvs sau sa fie necesara pentru executarea unui contract. Mai degraba decat sa primiţi un exemplar cu datele dvs. cu caracter personal, puteţi solicita sa va transferam datele direct catre alt operator, specificat de dvs.

Dreptul la stergere: puteti obtine de la noi stergerea datelor cu caracter personal, in cazul in care:

 • datele dvs personale nu ne mai sunt necesare in raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate in alt mod;
 • aveti dreptul de a va opune prelucrarii ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) si sa va executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate in mod ilegal;

Cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara

 • in vederea indeplinirii unei obligatii legale care necesita prelucrarea de catre noi;
 • in special pentru cerintele legale de pastrare a datelor;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept.

Dreptul de opozitie: Ati putea obiecta – in orice moment – la prelucrarea datelor cu caracter personal datorita situatiei dvs. speciale, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamantul dumneavoastra, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unei terte parti. in acest caz, nu vom mai procesa datele cu caracter personal, daca nu putem demonstra motive intemeiate, legitime si un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept. Daca va opuneţi prelucrarii, va rugam sa specificati daca doriti stergerea datelor cu caracter personal sau restricţia prelucrarii acestora de catre noi.

Dreptul de a depune o plangere: in cazul unei pretinse incalcari a legislatiei in vigoare privind confidentialitatea, puteti depune o plangere la autoritatea de supraveghere pentru protectia datelor in tara in care locuiti sau unde a avut loc presupusa incalcare.

Va rugam sa retineti:

Perioada de timp: Vom incerca sa indeplinim cererea in termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungita din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitarii.

Restrictionarea accesului: in anumite situatii, este posibil sa nu putem sa va acordam acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza prevederilor legale. Daca vom refuza solicitarea dvs. de acces, va vom informa cu privire la motivul refuzului.

Imposibilitatea identificarii: in unele cazuri, este posibil sa nu putem sa va cautam datele cu caracter personal, din cauza elementelor de identificare furnizate in cererea dumneavoastra.

in astfel de cazuri, in care nu va putem identifica precum persoana vizata, nu suntem in masura sa dam curs solicitarii dvs. de a exercita drepturile legale asa cum sunt descrise in aceasta sectiune, daca nu furnizati informatii suplimentare care sa permita identificarea dumneavoastra.

Exercitarea drepturilor dvs legale: Pentru a va exercita drepturile legale, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail office@veterinarul.ro

Dezvaluirea datelor cu caracter personal catre terti

7.1. Informatiile dvs. pot fi impartasite cu institutii sau companii terte ce au statut de furnizor Asociatia Veterinarul

7.2. Acolo unde este necesar, vom insarcina alte companii si persoane fizice sa indeplineasca anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre, in numele nostru. Putem, de exemplu, sa furnizam, date cu caracter personal catre curieri, agenti, contractori sau parteneri pentru gazduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a va trimite informatii pe care le-ati solicitat. Vom partaja sau pune la dispoziţie furnizorilor externi de servicii acele informatii, in masura necesara, pentru a procesa solicitarile dumneavoastra.

Organismele publice

8.1. Vom dezvalui datele dvs cu caracter personal doar organismelor publice, daca acest lucru este cerut de lege. De exemplu, Asociatia Veterinarul va raspunde solicitarilor din partea instantelor judecatoresti, organelor de aplicare a legii, agentiilor de reglementare si altor autoritati publice si oficiale, care pot include astfel de autoritati şi din afara tarii de resedinta.

Contact

9.1. Pentru solicitari sau intrebari cu privire la prezentul document, va rugam sa va adresati Asociatia Veterinarul la adresa de e-mail office@veterinarul.ro

Dispozitii finale

10.1. Acest document se completeaza cu intreg setul de proceduri de securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aprobat de conducerea Asociatia Veterinarul

Prezenta Nota de informare privind prelucrarea datelor personale a fost actualizata la data de mai 2020. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal pe www.veterinarul.ro

in aceasta nota de informare, gasiti raspunsuri concrete despre cum sunt colectate, stocate si prelucrate datele dumneavoastra personale. Daca aveti o intrebare sau nelamurire, legata de aspectele prezentate ne puteti trimite intrebarile dumnvoastra la adresa office@veterinarul.ro sau la datele de contact furnizate mai jos.

Obiectivele demersului nostru, in ordinea importantei, privind aceasta informare sunt urmatoarele:

 • respectarea intimitatii dumneavoastra si protejarea datelor cu caracter personal
 • repectarea prevederilor Legale privind protectia datelor cu caracter personal
 • intelegerea de catre dumnvoastra modului a felului cum va sunt colectate, stocate si prelucrate datele dumnvoastra pentru a va proteja datele, pentru a respecta prevederile legale si pentru a servi interesului nostru legitim (comunicari de marketing, informari clienti, obligatii legale)

Document actualizat in data de mai 2020.

Cum sa ne contactati

Datele sunt colectate si prelucrate de Asociatia Veterinarul prezentate pe aceste website.

Ce acopera Nota noastra de informare?

Aceasta  noastra de informare: produce efecte de la data actualizarii

Nota noastra este publicata la: 25.05.2020

Nota noastra de informare se aplica websiteului/platforma web in integralitatea sa inclusiv toate subsiteurile - www.veterinarul.ro

Ce date, de ce si cum prelucram datele dvs. personale?

 • Finalizarea comenzii pe website necesita consimţamantul dumneavoastra nesilit, expres şi in cunoştinţa de cauza, oferit printr-o acţiune clara şi afirmativa. Utilizatorii vor primi solicitarea de a citi secţiunea „confidentialitate” şi de a işi da consimţamantul prin bifarea unei casuţe in timpul procesului de comanda/inregistrare. 
 • Noi colectam emailul dumneavoastra pentru comunicari in scopuri de comunicare si informare prin newsletter
 • Noi colectam numele si prenumele dumneavoastra pentru a va inscrie in registrele online ale Asociatia Veterinarul si calitatea de membru asociat in anul respectiv.
 • Noi colectam data nasterii dumneavoastra pentru a va oferi promotii in acea zi.
 • Noi colectam adresa dumneavoastra pentru a completa documentele fiscale si pentru a va putea trimite coletul cu revistele sau alte documentele solicitate.
 • Noi colectam telefonul dumneavoastra pentru a va suna pentru confirmarea comenzilor dumneavoastra si pentru a va inregistra in sistemul nostru de SMS Alert de informare a membrilor.
 • Atunci cand faceti o comanda noi colectam datele de facturare numai in scopul respecterii prevederilor legale privind emiterea facturilor proforme si fiscale

Datele dvs sunt inregistrate de catre dvs prin completarea formularelor pe website pentru executarea si expedierea comenzilor, oferirea facilitatilor online, emiterea Certificatelor cu punte in cadrul Programului de pregatire continua al CMVRO.

Aceste date sunt:

 • Nume/Prenume/nume utilizator/parola – utilizat pentru a inregistra comanda, contul de utilizator, a trimite revistele, a permite accesul la cursuri online si sectiunea online a websiteului, a expedia comanda catre destinatar şi in timpul comunicarii cu abonatul.
 • Adresa de e-mail – pentru a trimite confirmarea comenzii şi notificari cu privire la procesul de expediere. De asemenea, utilizam adresa de e-mail pentru a contacta clientul in cazul oricaror probleme privind comanda. Se utilizeaza email pentru a trimite informari, nesletter pentru ebonatii si membrii asociatiei.
 • Numar de telefon – utilizat in caz de probleme privind comanda sau livrarea comenzii.
 • Adresa de facturare – pentru verificarea plaţilor.
 • Adresa de expediere – pentru a trimite comanda catre client.
 • Articole comanda – pentru a verifica daca produsele primite de catre client sunt cele dorite.
 • Cost comanda – pentru a procesa plata comenzii.
 • Metoda de plata – pentru a procesa plata comenzii.
 • Fie ultimele 4 cifre ale cardului, fie ID-ul tranzacţiei Paypal – pentru a confirma metoda de plata in caz de intrebari sau returnari.

Datele sunt oferite companiei noastre prin exprimarea consimţamantului de catre clienţii noştri pentru procesarea şi expedierea comenzilor plasate. Datele sunt apoi distribuite unui numar selecţionat de furnizori de servicii necesare, listaţi aici:

 • DHL;Cargus;Fancurier; – furnizori de servicii de expediere
 • Posta Romana – Furnizorul de servicii de curierat
 • Paypal – Furnizorul de servicii de procesare a plaţii
 • Mobilpay - Furnizorul de servicii de procesare a plaţii
 • CMVRO - Colegiul Medicilor Veterinari din Romania - date privind certificatele si punctele

in cazul in care doriţi mai multe informaţii despre oricare dintre furnizorii de servicii utilizaţi de compania noastra, va rugam sa ne contactaţi prin e-mail sau telefon.

Dispuneţi de acces permanent la informaţiile stocate prin autentificarea pe contul Flori de Ie sau, din nou, contactandu-ne prin e-mail sau telefon.

Calitatea datelor

Datele sunt colectate pentru fiecare comanda individuala, prin urmare, datele prelucrate sunt intotdeauna corecte şi actualizate. Efectuam anual operaţiuni de audit şi curaţare a buletinului informativ şi a datelor de marketing pentru a asigura menţinerea calitaţii ridicate a datelor stocate. Va puteţi actualiza propriile date prin accesare contului sau contactandu-ne pentru a actualiza aceste date pentru dumneavoastra.

In ce scop si cum prelucram datele oferite online, telefonic sau  in mod direct de dumnevoastra?

 • Datele vor fi prelucrate numai daca exista un interes legitim, un consintamant explicit sau avem o obligatie legala
 • Prelucram datele primite de la dumneavoastra pentru facturare folosind platforma abonamente.veterinarul.ro de tip comert online.
 • Prelucram datele primite de la dumneavoastra pentru informari administrative utilizand aplicatia de web email  al websiteului/platformei web veterinarul.ro si subsiteurile acestuia precum si a abonamente.veterinarul.ro
 • in functie de deschiderea emailurilor, de cursurile pe care le-ati accesat, evenimentele la care v-ati inscris, sau de intentiile enuntate explicit putem sa desfasuram campanii de email marketing pe profile de interes,  numite Audiente Personalizate.
 • Audientele Personalizate sunt folosite in scop de email marketing pentru a va prezenta materiale de marketing, pentru a va informa in calitate de membrul asociat al Asociatiei. 
 • Audientele Personalizate pot fi folosite pentru a crea Audiente Personalizate in platforma Facebook pentru ca dumneavoastra  primiti reclame relevante din partea noastra, numai in cazul in care v-ati dat acordul explicit in platforma Facebook.
 • Audientele personalizate pot fi folosite pentru a crea audinte similare (profil potential client), in regim intern, cu ajutorul platformei Facebook ADS sau Google Adwords.
 • Atunci cand postati comentarii platforma veterinarul.ro retine adresa de email in scopul notificarii pe email atunci cand primiti raspuns sau in scopul de a va raspunde pe email daca ne puneti o intrebare ( nu se aplica in prezent)
 • Datele colectate pot fi prelucrate in scopuri de interes legitm pentru a crea statistici care sa ne permita sa dezvoltam noi produse, sa aducem anumite ajustari, sa luam decizii de business mai bune sau sa indeplinim asteptarile clientilor sau potentialilor clienti la standarde cat mai inalte.

Cine este responsabil pentru colectarea si prelucrarea datelor dvs personale

 • Noi suntem responsabili pentru colectarea si prelucrarea datelor personale
 • Noi decidem cum sunt prelucrate datele si de ce sunt prelucrate aceste date
 • Responsabilul pentru protectia datelor cu caracter personal este av. Ana Maria Rata, office@veterinarul.ro

De la cine si cum colectam datele datele dumneavoastra personale?

 • Datele sunt colectate direct de la dumneavoastra prin telefon
 • Datele sunt colectate direct de la dumneavoastra prin intermediul emailulurilor pe care ni le trimiteti
 • Datele sunt colectate de la dumnevoastra prin intermediul formularelor web (formulare de inscriere, formulare de abonare sau abonare newsletter)
 • Datele sunt colectate indirect, in momentul in care altcineva (o persoana juridica sau fizica) face inscrierea la un curs pentru tine.
 • Furnizarea datelor de catre dumneavoastra este permisa si voluntara, excepand situatia in care furnizarea datelor este o cerinta obligatorie din punct de vedere legal: incheierea unui contract, date de facturare, date pentru inscrierea la cursuri sau contabilitate.
 • Daca nu reusiti sa ne furnizati datele dumneavoastra personale si aceasta furnizare este voluntara, atunci acest lucru nu va poate afecta.

Daca nu reusiti sa ne furnizati datele dumneavoastra personale si aceasta furnizare este obligatorie, atunci va poate afecta: Nu veti putea beneficia de serviciile pe care le oferim, pentru ca accesarea facilitatilor (abonamente, cursuri, acces online) e legata de inregistrarea si declararea unor detalii fiscale sau emiterea ceritificatelor de participare la cursuri sau a diplomelor autorizate conform legii (aceste date sunt necesare la momentul inscrierii)

Care sunt temeiurile noastre legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastra personale?

Noi procesam numai date personale nesensibile

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastra personale „nesensibile” este: consimtamantul dumneavoastra, un contract la care sunteti parte, o cerere de la dvs. inainte de intrarea intr-un contract, solicitarea justifica prelucrarea datelor dvs. personale, necesitatea respectarii unei obligatii legale la care suntem supusi, interesul nostru legitim sau legitim al unei terte parti.

Prelucram datele dvs. personale pe baza unor interese care sunt:  legitime, legale,  reale, transparente  si prezente.

Interesele noastre legitime pot fi inlaturate de: interesele dvs. si drepturi fundamentale ale dumneavoastra.

Va protejam in mod adecvat interesele si drepturile si libertatile.

Va oferim explicatii detaliate (acest document)  care explica faptul ca interesul nostru legal si legitim are prioritate fata de interesele dumneavoastra  sau drepturile si libertatile  fundamentale, fara insa a le incalca .

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastra personale „sensibile” este ca prelucrarea se refera numai  la datele cu caracter personal care pe care le faceti publice in mod evident (exemplu: postati dumneavoastra anumite comentarii pe website)

Noi nu colectam, nu stocam si nu prelucram in niciun fel date personale sensibile.

In ce situatii colectam si prelucram datele dumneavoastra?

 • atunci cand va inregistrati pe websiteurile noastre
 • atunci cand faceti o achizitie prin intermediul interfetei web, telefonic sau pe email
 • atunci cand comunicati cu noi  prin intermediul aplicatiei de chat online
 • atunci cand participati la evenimente online sau offline, cu taxa sau fara
 • atunci cand ne solicitati abonarea la newsletter
 • atunci cand intocmim documentele legale si necesare pentru inscrierea, particiciparea si finalizarea cursurilor, accesul online la revistele veterinarul, abonareala revistele veterinarul.
 • atunci cand trimitem comunicari de marketing (pe email, sms sau telefonic)

Cum folosim procese de profile automate si decizii automatizate?

Folosim datele dumneavoastra personale pentru a evalua automat aspecte ale intereselor dumneavoastra

Facem evaluari automate care inclus: o analiza a caracteristicilor dumneavoastra, poate include predictii cu privire la comportamentul dumneavoastra, este realizata exclusiv cu mijloace informatice, este realizata fara implicare umana.

Va fi mentionata in continuare prin referire la termenul “profil complet automatizat”.

Folosim datele dvs. personale pentru a lua decizii automate despre dumneavoastra.

Deciziile automate se iau pe baza  profilului complet automatizat si sunt  sunt realizate numai de un calculator, sunt facute fara interventie umana, sunt denumite in continuare „procese decizionale complet automatizate”.

Ne fundamentam procesul de “decizie complet automata” despre dvs. pe urmatoarea logica de prelucrare: Exemplu: Daca un cititor acceseaza articole dintr-o anumita categorie, vom considera ca aria sa de interes este legata de acea categorie de articole si vom incerca sa personalizam, in viitor, continutul pe baza acelei analize; daca un abonat al newsleterelui face/ sau nu face anumite actiuni care intra intr-un tipar complet automatizat, putem sa personalizam actiunile de marketing pentru a creste relevanta pentru abonat si a servi interesului legitim; daca o persoana este membru deja, ii acordam automat anumite reduceri. 

Deciziile noastre „complet automate” nu au un impact asupra drepturilor dumneavoastra si nu au impact real semnificativ semnificativ asupra, circumstantelor aferente situatiei dumneavoastra, comportamentului dumneavoastra  sau alegerilor dvs.

Temeiul legal pentru prelucrarea noastra referitoare la deciziile „complet automate” referitoare la dvs. este o prelucrare in scopul intereselor noastre legitime, sau intereselor legitime ale unei terte parti sau intereseelor tale legitime.

Datele dumneavoastra  personale pe care sistemul nostru se bazeaza atunci cand ia „decizii complet automate” sunt date personale “nesensibile”.

Deciziile noastre “complet automate” nu va pot afecta.

Despre scopurile pentru care prelucram date personale

Prelucram datele dvs. personale pentru scopurile descrisela punctul 3.

Scopurile noastre, pentru care prelucram date personale sunt reale, prezente, si legitime.

Nu va prelucram datele dvs. personale in scopuri secundare care sunt incompatibile cu scopurile principale pentru care datele dvs. personale sunt colectate initial; fara consimtamantul dvs. prealabil, fara sa existe un interes legitim in acest sens, si fara un temei juridic.

Va informam ca nu colectam si prelucram date care sunt incompatible cu scopul enuntat.

Cat timp pastram datele dvs. personale?

Limitam durata de stocare a datelor dvs. personale la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre de procesare enuntate.

Revizuim necesitatea pastrarii in continuare a datelor dvs. personale: In fiecare an analizam datele colectate si prelucrate, in vederea filtrarii, sortarii si mentinerii prelucrarii doar pentru datele in cazul carora scopul prelucrarii este actual.

Stergem datele dvs. personale intr-un interval de timp specificat: Stergem datele dumneavoastra la momentul la un an de la data la care relatia dumneavoastra cu noi se incheie (clauza aplicabila in cazul newsletterelor nedeschise, de la momentul la care cititorul nu mai acceseaza continutul newsletterelor noastre).

Stergem datele dumneavoastra la momentul la care ne solicitati acest lucru, cu exceptia datelor a caror furnizare si prelucrare este impusa de o prevedere legala, pe care le stergem in termenul prevazut de lege pentru aceasta (datele de facturare in 5 ani) participarea la cursuri, pe perioada nederminata, ).

In cazul in care pastrarea datelor dvs. personale este necesara in scopurile specificate de lege, putem pastra in continuare datele dvs. personale (exemplu: participarea la cursuri, absolvirea unor examene)

Dezvaluim datele dvs. personale?

Datele dumneavoastra sensibile nu vor fi dezvaluite de catre terti

Nu colectam si nu prelucram si nu oferim date sensibile catre terti

Datele dumnevoastra personale nesensibile pot fi procesate de terti cu care avem o relatie contractuala in scopuri care servesc interesului nostru legitim sau legal: Google Analytics – aplicatie pentru statistici. Smartsupp – aplicatie de Chat Online

Mentionam ca lucram cu furnizari interni sau externi care ofera garantii suficiente de credibilitate si legalitate pentru a putea prelucra aceste date.

Parte din datele dumneavoastra personale pot fi prelucrate sunt transmise si pot fi prelucrate de catre furnizori interni sau interni  cu care avem o relatie contractualula pentru a va putea oferi serviciile Asociatia Veterinarul (gratuite sau contra cost) dupa cum urmeaza, numai in scopurile mentionate mai jos pe urmatoarele categorii: Servicii de conatabilitate si juridice Servicii de facturare, Servicii de curierat/posta; Servicii de trimite SMS; Servicii newsletter; Servicii de procesare plati online – MobilPAY; Servicii de statistica online (Google Analytics si Facebook Pixel Code: actiuni pe website, durata unei vizite, pagini vizitate, achizitii, ip). in aceste servicii nu sunt colectate date personale precum nume si prenume ci aplicatiiile stocheaza si prelucreaza numai actiuni; Servicii de comentarii;

Sunt datele dvs. personale in siguranta?

iti tinem in siguranta datele personale, cu masuri tehnice corespunzatoare, cu masuri organizatorice adecvate,, cu un nivel adecvat de securitate, impotriva prelucrarii neautorizate, impotriva prelucrarii ilegale, impotriva pierderii accidentale sau ilegale, impotriva distrugerii accidentale sau ilegale; impotriva daunelor accidentale sau ilegale.

Am implementat masuri pentru a descoperi brese de securitate: documenta cauzele incidentului de securitate, documenta care date personale sunt afectate de incidentul de securitate, documenta actiunile (si motivele actiunilor) pentru a remedia incalcarea securitatii,  limita consecintele incidentului de securitate.  recupera date personale, reveni la o stare normala de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Daca avem un grad de certitudine rezonabil ca s-a produs o incalcare a securitatii prelucrarii datelor dvs. personale, atunci raportam incidentul de securitate catre managementul companiei noastre si desemnam o persoana responsabila pentru:  a analiza daca incalcarea securitatii poate avea efecte nefavorabile pentru dvs., a informa personalul relevant din organizatia noastra, a determina in ce masura este necesara notificarea Autoritatii de Supraveghere cu privire la incidentul de securitate, si stabili daca este necesar sa va comunicam informatii despre incidentul de securitate.

Investigam incidentul de securitate daca este cazul si incercam sa impiedicam ca incidentul de secritate sa duca la , distrugerea accidentala sau ilegala a datelor personale, pierderea accidentala sau ilegala a controlului datelor cu caracter personal, pierderea accidentala sau ilegala a accesului la datele cu caracter personal, alterarea accidentala sau ilegala a datelor cu caracter personal, divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal, sau acces neautorizat la datele cu caracter personal.

Depunem toate eforturile pentru atenuarea riscului imediat de producere a unui prejudiciu.

Notificam Autoritatea de Supraveghere cu privire la incidentul de securitate, daca incalcarea este susceptibila sa duca la un risc ridicat pentru drepturile si va informam despre incalcarea securitatii daca incalcarea este susceptibila sa duca la un risc ridicat pentru drepturile si libertatile dumneavoastra, cat mai repede posibil, prin canale de contact adecvate, de ex. prin e-mail, SMS, bannere proeminente pe site-ul nostru, comunicari postale, reclame proeminente in mass-media etc.

Nu suntem obligati sa va informam direct daca: am luat masuri pentru a face ca datele dvs. personale sa fie incomprehensibile oricarei persoane care nu este autorizata sa le acceseze, imediat dupa incidentul de securitate, am luat masuri pentru a ne asigura ca riscul ridicat pentru drepturile si libertatile dvs. nu mai este posibil sa se produca sau ar implica eforturi disproportionate. intr-un astfel de caz, va vom informa prin intermediul retelelor publice.

Suntem certificati si am aderat la un cod de conduita?

Nu folosim un organism de certificare autorizat pentru a certifica faptul ca respectam legea, pentru simplul motiv ca in Romania, la aceasta data, nu exista inca un astfel de organism certificat. Lucram, insa, la dezvoltarea capabilitatilor pietei de a da nastere unui astfel de mecanism.

Nu am aderat la un cod de conduita aprobat, care demonstreaza ca respectam legea cand procesam datele dvs. personale, pentru simplul motiv ca nu exista, inca, un astfel de cod aprobat de Autoritatea de Supraveghere din Romania. Lucram, insa, la dezvoltarea unui cod in zona de publicitate online si piata media, pe care incercam sa il construim suficient de bine pentru a acoperi aceste piete. De indata ce acest cod va fi in vigoare, vom adera la principiile sale.

Care sunt drepturile dumneavoastra?

Va respectam drepturile care privesc protectia datelor dumneavoastra personale.

 • Aveti dreptul sa solicitati abonarea sau dezabonarea la newsleter (materiale informative ale asociatiei, noutati, promotii, informari de marketing, etc).- prin bifarea casutei corespunzatoare din email.
 • Aveti dreptul de a acces la datele dvs. personale. - pe ăagina web CONTUL MEU in sectiunea GDPR dupa ce va logati cu user si parola

In cazul in care solicitati sa confirmam daca prelucram sau nu datele dvs. personale, atunci aveti un drept care ne obliga sa confirmam ca noi prelucram datele dvs. personale sau nu prelucram datele dvs. personale.

Dreptul dvs. de a obtine confirmarea de la noi ca prelucram (sau nu prelucram) datele dvs. personale

 • nu include date anonime.
 • include doar datele personale care va privesc.
 • include date pseudonime care pot fi in mod clar legate de dvs.

Trebuie sa va dam acces la datele dvs. personale Daca solicitati sa confirmam daca prelucram sau nu datele dvs. personale si prelucram datele dvs. personale si solicitati accesul la datele dvs. personale.

Trebuie sa va furnizam o copie a datelor dvs. personale daca solicitati sa confirmam daca prelucram sau nu datele dvs. personale si prelucram datele dvs. personale si solicitati o copie a datelor dvs. personale.

Aveti dreptul la informatiile privind garantiile pe care le-am implementat pentru transferul datelor dvs. personale catre o tara care este in afara UE si SEE  daca solicitati sa confirmam daca prelucam sau nu datele dvs. personale si va transferam datele dvs. personale intr-o tara care este in afara UE si SEE.

Aveti dreptul la rectificarea datelor dvs. personale. 

Dreptul de a obtine rectificarea datelor dvs. cu caracter personal care sunt inexacte nu include date anonime.

 • include doar datele personale care va privesc.
 • include date pseudonime care pot fi in mod clar legate de dvs.

Trebuie sa rectificam datele dvs. personale daca prelucram datele dvs. personale, si datele dvs. personale sunt inexacte, si solicitati sa obtineti rectificarea datelor dvs. personale.

Trebuie sa completam datele dvs. personale daca prelucram datele dvs. personale, si datele dvs. personale sunt incomplete, si solicitati sa obtineti completarea datelor dvs. personale.

Aveti dreptul sa ne furnizati o declaratie suplimentara.

Trebuie sa comunicam rectificarea datelor dvs. personale destinatarilor datelor dvs. personale (daca exista).

Nu comunicam rectificarea datelor dvs. personale destinatarilor datelor dvs. personale in cazul in care comunicarea catre destinatar este imposibila, sau implica un efort disproportionat.

Aveti dreptul la stergerea datelor dvs. personale.

 • Trebuie sa stergem datele dvs. personale fara intarzieri nejustificate, daca: solicitati stergerea datelor dvs. personale, prelucram datele dvs. personale, datele dvs. personale nu sunt necesare scopurilor noastre de prelucrare a datelor dvs. personale.
 • Trebuie sa stergem datele dvs. personale fara intarzieri nejustificate daca solicitati stergerea datelor dvs. personale, si prelucram datele dvs. personale, va retrageti consimtamantul pe care se bazeaza prelucrarea datelor dvs. personale, si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrarea datelor dvs. personale.
 • Trebuie sa stergem datele dvs. personale fara intarzieri nejustificate daca: solicitati sa obtineti stergerea datelor dvs. personale, si prelucram datele dvs. personale, prelucrarea datelor dvs. personale este necesara pentru indeplinirea unei sarcini pe care o indeplinim in interes public, prelucrarea datelor dvs. personale este necesara in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit, prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime pe care le urmarim, sau prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime pe care o terta parte le urmareste, obiectati la prelucrarea de catre noi a datelor dvs. personale, prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal are un motiv legitim care nu prevaleaza asupra obiectiei dvs.
 • Trebuie sa stergem datele dvs. personale fara intarzieri nejustificate daca: solicitati stergerea datelor dvs. personale si prelucram datele dvs. personale, si contestati prelucrarea de catre noi a datelor dvs. personale in scop de marketing direct, si prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal are un motiv legitim care nu prevaleaza asupra obiectiei dvs
 • Trebuie sa stergem datele dvs. personale fara intarzieri nejustificate daca solicitati stergerea datelor dvs. personale, sau prelucrarea datelor dvs. personale este ilegala.
 • Trebuie sa stergem datele dvs. personale fara intarzieri nejustificate daca solicitati stergerea datelor dvs. personale si datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ne revine in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern al unui stat membru.
 • Trebuie sa stergem datele dvs. personale fara intarzieri nejustificate daca solicitati stergerea datelor dvs. personale, si datele dvs. personale au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Trebuie sa comunicam stergerea datelor dvs. personale destinatarilor catre care le dezvaluim (daca exista).

Nu comunicam stergerea datelor dvs. personale destinatarilor catre care le dezvaluim, in cazul in care comunicarea catre destinatar este imposibila sau implica un efort disproportionat.

Aveti dreptul sa obtineti de la noi restrictionarea prelucrarii datelor dvs. personale. Dreptul dvs. de a obtine restrictii privind prelucrarea datelor dvs. personale:  nu include date anonime, include datele personale care va privesc. include date pseudonime care pot fi in mod clar legate de dvs, Trebuie sa restrictionam prelucrarea datelor dvs. personale pentru o perioada, in scopul de a verifica exactitatea datelor dvs. personale daca solicitati sa obtineti restrictictionarea prelucrarii datelor dvs. personale si contestati exactitatea datelor dvs. personale.

 • Trebuie sa restrictionam prelucrarea datelor dvs. personale daca: solicitati sa obtineti restrictionarea prelucrarii datelor dvs. personale si prelucrarea datelor dvs. personale este ilegala si va opuneti stergerii datelor dvs. personale.
 • Trebuie sa restrictionam prelucrarea datelor dvs. personale daca,solicitati sa obtineti restrictionarea prelucrarii datelor dvs. personale nu avem nevoie de datele dvs. personale in scopul prelucrarii noastre, solicitati datele dvs. personale pentru a stabili o reclamatie legala sau, solicitati datele dvs. personale pentru a va exercita o plangere legala sau, aveti nevoie de datele dvs. personale pentru a va apara impotriva unei plangeri legale.
 • Trebuie sa restrictionam prelucrarea datelor dvs. personale daca solicitati sa obtineti restrictionarea prelucrarii datelor dvs. personale si obiectati de prelucrarea datelor dvs. personale care sunt necesare pentru indeplinirea unei sarcini pe care o indeplinim in interes publicsau va opuneti prelucrarii datelor dvs. personale care sunt necesare in exercitarea unei autoritati oficiale care ne este incredintata si va opuneti prelucrarii datelor dvs. personale care sunt necesare in scopul intereselor legitime pe care le urmarim siasteptati sa verificati daca prelucrarea datelor dvs. personale are un motiv legitim care nu depaseste obiectia dvs.
 • Trebuie sa comunicam restrictionarea prelucrarii datelor dvs. personale catre destinatarii datelor dvs. personale (daca exista). Nu comunicam restrictionarea prelucrarii datelor dvs. personale catre destinatarii datelor dvs. personale in cazul in care comunicarea catre destinatar este imposibila sau implica un efort disproportionat.

Daca restrictionam prelucrarea datelor dvs. personale, atunci putem stoca datele dvs. personale, prelucra datele dvs. personale pe baza consimtamantului dvs.prelucra datele dvs. personale pentru a intemeia o reclamatie legala, prelucra datele dvs. personale pentru a exercita o plangere legala, prelucra datele dvs. personale pentru a ne apara impotriva unei plangeri legale, prelucra datele dvs. personale pentru a proteja drepturile unei persoane, prelucra datele dvs. personale din motive de interes public ale Uniunii sau ale unui stat membru.

Daca obtineti o restrictionare privind prelucrarea datelor dvs. personale, trebuie sa va informam inainte de ridicarea restrictionarii.

Daca prelucram datele dvs. personale in scopuri de marketing direct, inclusiv profilul complet automatiza  (in masura in care este legata de un astfel de marketing direct), aveti dreptul sa obiectati cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale in acest scop.

Dreptul dvs. de a obiecta la prelucrarea datelor dvs. personale in scopuri de marketing direct este un drept pe care il aveti in orice moment, nu include date anonime, include datele personale care va privesc, nu include date personale care nu va privesc, include date pseudonime care pot fi in mod clar legate de dvs.

Daca obiectati la prelucrarea datelor dvs. personale in scopuri de marketing direct, atunci trebuie sa omitem prelucrarea datelor dvs. personale in acest scop.

Daca va procesam datele dvs. personale in scopuri de marketing direct, inclusiv profilarea (in masura in care este legata de un astfel de marketing direct), atunci trebuie sa va aducem la cunostinta, in mod explicit, acest drept, cel mai tarziu la momentul primei comunicari cu dvs. si trebuie sa va prezentam acest drept in mod clar si separat de orice alta informatie.

Cum va puteti exercita drepturile?

Va invitam sa comunicati cu noi despre exercitarea drepturilor dvs. privind protectia datelor dvs. personale.

Acceptam numai solicitari scrise, deoarece nu putem face fata solicitarilor verbale imediat, fara sa analizam mai intai continutului cererii si fara sa va identificam mai intai.

Cererea dvs. trebuie sa contina o descriere detaliata si precisa a dreptului pe care doriti sa-l exercitati.

Trebuie sa ne furnizati o copie a unui document de identificare pentru a va confirma identitatea ca, de exemplu un carnet de identitate sau un pasaport.

Orice alte date continute in copia documentului de identificare, cum ar fi o fotografie sau orice alte caracteristici personale, pot fi mascate.

Nu vom accepta alte mijloace de a va asigura identitatea, mai ales in situatia in care doriti sa va furnizam datele pe care le detinem, pentur ca am risca sa transmitem datele dumneavoastra catre persoane neidentificate

Daca doriti sa propuneti alternative, le vom evalua de la caz la caz.

Folosirea informatiilor din documentul dvs. de identificare este limitata la activitatea de confirmare a identitatii dvs. si nu va genera o stocare a datelor dvs. personale mai mult decat este necesar in acest scop.

Puteti trimite solicitarea dvs. referitoare la protectia datelor dvs. personale la office@veterinarul.ro

Veti primi raspunsul nostru la cererile dvs. care vizeaza protectia datelor dvs. personale la adresa de email de pe care ne-ati transmis solicitarea.

Am desemnat o persoana responsabila de tratarea cererilor dvs. referitoare la protectia datelor dvs. personale.

Am implementat politici care ne asigura faptul ca o cerere privind protectia datelor dvs. personale este recunoscuta, solutionata in termenele prevazute de lege.

Va informam despre modul in care ne ocupam de cererea dvs. (prin care va exercitati drepturile) cu privire la protectia datelor dumneavoastra personale: intr-o luna de la data primirii cererii.

Aveti dreptul sa depuneti plangeri trimitandu-le la  office@veterinarul.ro

Puteti depune o plangere la o autoritate de supraveghere: la domiciliul dvs. obisnuit in UE si SEE, la locul dvs. de munca in UE si SEE, la locul presupusei incalcari in UE si in SEE.

Autoritatea de supraveghere trebuie sa va informeze intr-un termen rezonabil cu privire la progresul plangerii si rezultatul plangerii.

Puteti mandata o organizatie sa depuna o plangere in numele dvs. la o autoritate de supraveghere.

Autoritatea de supraveghere trebuie sa va informeze intr-un termen rezonabil cu privre la progresul plangerii si rezultatul plangerii.

Aveti dreptul de a exercita o cale de atac judiciara in UE si in SEE impotriva: unui operator, unui imputernicit si unei Autoritati de Supraveghere.

Puteti mandata o organizatie sa exercite, in numele dvs., dreptul la o cale de atac judiciara, la o despagubire pentru un prejudiciu rezultat ca urmare a unei incalcari a legii privind protectia datelor cu caracter personal.

Puteti alege setarile de confidentialitate?

 • in acest moment colectam numai datele care servesc intereselor legitime sau legale
 • in prezent nu puteti sa optati pentru ca datele dumnevooastra sa fie prelucrate in alt mod decat o facem in acest moment, insa acceptam sugestiile dumneavoastra.

Veti fi informat despre schimbarile politicii de confidentialitate?

Daca ne schimbam politica de confidentialitate, vom publica o noua versiune a acesteia pe website.

la cerere va putem pune la dispozitie versiunile anterioare ale politicii noastre de confidentialitate.

Explicatii cu privire la termenii si expresiile utilizati in aceasta nota de informare

Toţi termenii şi expressile folositi in aceasta Nota de Informare vor avea inţelesul dat mai jos, cu excepţia cazului in care se prevede altfel in cuprinsul  acestei note cu  date cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”).

O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi:

 • un nume
 • un numar de identificare
 • date de localizare
 • un identificator online
 • identitatea fizica a unei persoane persoane fizice
 • identitatea economica a unei persoane persoane fizice

Datele personale sensibile sunt – conform GDPR – numite categorii speciale de date personale.

Noi nu colectam, nu dezvaluim si nu prelucram date personale sensibile

Datele personale sunt sensibile daca prelucrarea acestor date personale dezvaluie:

 • originea rasiala,
 • originea ethica,
 • opiniile politice,
 • credintele religioase,
 • credintele filosofice,
 • apartenenta la un sindicat.
 • datele genetice
 • datele biometrice
 • Date care vizeaza starea de sanatate,
 • Date care vizeaza viata sexuala a unei persoane fizice,
 • Date care vizeaza orientarea sexuala a unei persoane fizice.

Datele personale obisnuite sunt – in GDPR: Nu exista o lista exhaustiva a acestor date cu caracter personal.

Pseudonimizarea Datelor Personale inseamna prelucrarea datelor cu caracter personal intr-un asemenea mod incat acestea sa nu mai poata fi atribuite unei anume persoane vizate fara a se utiliza informatii suplimentare, cu conditia ca aceste informatii suplimentare sa fie stocate separat si sa faca obiectul unor masuri de natura tehnica si organizatorica care sa asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.

Prelucrare semnifica orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi

 • colectarea,
 • inregistrarea,
 • organizarea,
 • structurarea,
 • stocarea,
 • adaptarea,
 • alterarea,
 • extragerea,
 • consultarea,
 • utilizarea,
 • stergerea sau distrugerea

Restrictionarea prelucrarii inseamna marcarea datelor personale stocate cu scopul de a limita prelucrarea acestora in viitor.

Scopul prelucrarii inseamna motivul pentru care este realizata prelucrarea datelor personale.

Profilarea (Profilul Automat) trebuie sa fie o forma automata de prelucrare, ce include

Prelucrare exclusiv automata (la care face referire Art. 22 din GDPR) si

Prelucrare partial automata (daca o persoana fizica este implicata in prelucrarea datelor personale nu inseamna neaparat ca prelucrarea nu constituie profilare) trebuie sa fie efectuata cu privire la datele cu caracter personal si obiectivul profilarii trebuie sa fie acela de a evalua aspectele personale legate de o persoana fizica, in special de a analiza sau de a face previziuni despre persoane.

Retineti ca simpla evaluare sau clasificare a persoanelor in mod automat pe baza unor caracteristici cum ar fi varsta, sexul si inaltimea acestora ar putea fi considerate profilare automata, indiferent de scopul predictiv.

Decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata:

 • inseamna luarea unor decizii prin mijloace tehnologice fara implicare umana;
 • prelucrarea automata  se bazeaza pe datele cu caracter personal furnizate direct de persoanele in cauza (cum ar fi raspunsurile la un chestionar); sau observate cu privire la persoane (cum ar fi datele privind locatia, colectate prin intermediul unei aplicatii) sau derivate sau deduse, cum ar fi profilul persoanei care a facut anumite achizitii ,pot fi realizate cu sau fara profilare; profilarea poate avea loc fara a lua decizii automate.

Informatii suplimentare despre cookie

Acest site utilizeaza cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru a personaliza continutul si anunturile, pentru a oferi functii de retele sociale si pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de retele sociale, de publicitate si de analize informatii cu privire la modul in care folositi site-ul nostru. Acestia le pot combina cu alte informatii oferite de dvs. sau culese in urma folosirii serviciilor lor.

Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de catre site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficienta.

Legea stipuleaza ca putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., in cazul in care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.

Acest site utilizeaza diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de catre servicii parţi terţe care apar pe paginile noastre.

Consimţamantul dvs. se aplica pe toate domenii/subdomeniile identificate: veterinarul.ro

Echipa Veterinarul va multumeste pentru incredere!